Portfolio

Rum för aktivt lärande är inspirerande och ger många bra tips på hur lärmiljöerna kan utvecklas.”

Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 6, 2022

Boken Rum för aktivt lärande visar hur miljön samspelar med undervisning och lärande, och ger både ett teoretiskt underlag och praktiska tips på hur du kan utveckla elevernas lärmiljöer. Rummets möblering och utformning styr i mångt och mycket vilka arbetssätt som är tillgängliga och vilka olika arbetsmetoder vi väljer att låta eleverna möta. Med kunskap om hur lärmiljöer utformas kan vi utveckla både vår undervisning och vårt sätt att se på lärande. Det behöver inte handla om att kasta ut möbler och köpa nytt, det går att förändra lärmiljöer med små medel och befintligt material. Målet är att skapa tillgängliga lärmiljöer som utvecklar alla barn.

Läs mer om Rum för aktivt lärande här.

Vill du se ett smakprov? Bläddra i boken och se vad den erbjuder!

”Den tydliga planeringen på varje kort gör det busenkelt för mig att starta upp aktiviteter på rasterna.”

@kunskapsrummet

Aktivitetsboxen ”Fritidshem rastlekar” innehåller 50 kort med aktiviteter som passar på rasten och i fritidshemmet. Korten är indelade i kategorierna Kullekar, Regellekar, Laglekar, Bollekar och Gömmalekar. På varje kort finns information om hur aktiviteten går till, vilka mål som utgås ifrån samt vilka material som behövs.

Läs mer om aktivitetskorten här!

Se smakprov här!

”Korten är otroligt användbara. Detta är ett material som jag länge har letat efter!”

 Katarina, förskollärare

Aktivitetsboxen ”Samspel och empati i förskolan” innehåller 50 övningar som alla är tydligt kopplade till förskolans läroplan. Övningarna är uppdelade i olika områden; ny grupp och uppvärmning, vänskap och samarbete, känslor, koncentration, taktila övningar/massage samt avslappning. De allra flesta (om inte alla!) övningar går utmärkt att använda även till äldre barn och elever.

Läs mer om aktivitetskorten här!

Se smakprov här!

Boken är en guldgruva att använda för lärare […]Önskar att den ska finnas som obligatorisk litteratur inom lärarutbildningen!

 Gunilla, recension från Bokus

Bygg din grupp trygg  – i den här boken får du konkreta tips på hur du kan genomföra enkla och gruppstärkande övningar tillsammans med dina elever. Målet med dem är att eleverna ska känna sig trygga tillsammans, något som gynnar deras lärande och skapar en trygg och positiv grupp där alla får möjlighet att växa och utvecklas.

Boken är en guldgruva att använda för lärare, en uppslagsbok på bra och gruppstärkande lekar. Önskar att den ska finnas som obligatorisk litteratur inom lärarutbildningen! Recension av boken av Gunilla Hj på Bokus

För att läsa mer om Bygg din grupp trygg klickar du här!

Vill du se ett smakprov? Bläddra runt och se en del av vad boken erbjuder!